GM ogłosiło zysk netto za 2011 rok.

GM ogłosiło zysk netto za 2011 rok.


  • Skorygowany EBIT w całym roku w wysokości 8,3 mld USD, wzrost o 1,3 mld USD w stosunku do roku 2010

  • Zysk netto w czwartym kwartale w wysokości 0,5 mld USD, skorygowany EBIT – 1,1 mld USD

 

DETROIT – Firma General Motors Company (NYSE: GM) ogłosiła dzisiaj zysk netto za rok kalendarzowy 2011 r. przypadający na posiadaczy akcji zwykłych w wysokości 7,6 mld USD lub 4,58 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję. Oznacza to wzrost z 4,7 mld USD lub 2,89 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję uzyskanych w roku 2010.

Przychody wzrosły o 11 procent do 150,3 mld USD, w porównaniu ze 135,6 mld USD uzyskanymi w 2010 roku. W całym roku skorygowany EBIT wyniósł 8,3 mld USD w porównaniu z 7,0 mld USD w 2010 r.

 

„W pierwszym pełnym roku funkcjonowania jako spółka giełdowa poprawiliśmy nasze wyniki, zwiększyliśmy udział w globalnym rynku i poczyniliśmy strategiczne inwestycje w nasze marki na całym świecie,” powiedział Dan Akerson, prezes i CEO. „W oparciu o uzyskane wyniki, będziemy kontynuować nasze działania, wprowadzając nowe samochody osobowe, crossovery i samochody użytkowe na rynek, a także sprawimy, że koncern GM będzie działał jako bardziej efektywny globalny zespół. Oznacza to obniżenie poziomu progu rentowności w Europie i Ameryce Południowej, a także osiągnięcie większych przychodów na całym świecie.”

Wyniki w czwartym kwartale

Przychody w czwartym kwartale 2011 roku wzrosły o 3 procent do 38,0 mld USD w porównaniu z czwartym kwartałem 2010 roku. GM uzyskało zysk netto w czwartym kwartale 2011 r., przypadający na posiadaczy akcji zwykłych, w wysokości 0,5 mld USD lub 0,28 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję, łącznie ze stratą netto ze zdarzeń nadzwyczajnych w wysokości 0,2 mld USD lub 0,11 USD na jedną akcję.

GM uzyskało zysk netto w czwartym kwartale 2010 r. przypadający na posiadaczy akcji zwykłych w wysokości 0,5 mld USD lub 0,31 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję, wliczając w to stratę netto z nadzwyczajnych zdarzeń w wysokości 0,4 mld USD lub 0,21 USD na jedną akcję.

W czwartym kwartale 2011 roku skorygowany EBIT wyniósł 1,1 mld USD w porównaniu do 1,0 mld USD w czwartym kwartale 2010 r. Skorygowany EBIT w czwartym kwartale 2011 roku zawiera obciążenie z tytułu zmian restrukturyzacyjnych w wysokości 0,3 mld USD.

Zdarzenia nadzwyczajne w czwartym kwartale 2011 roku obejmują odpisy z tytułu utraty wartości firmy (goodwill) oraz inwestycji GM w Ally Financial, a także korzyści z ugody z Canadian Health Care Trust (HCT), odwrócenie odpisów aktualizujących na aktywo z tytułu podatku odroczonego w Australii oraz anulowanie długu.

 

Wyniki regionalne

  • W czwartym kwartale 2011 roku GM North America (GMNA) ogłosiło skorygowany EBIT w wysokości 1,5 mld USD w porównaniu ze skorygowanym EBIT w wysokości 0,8 mld USD uzyskanym w 2010 roku. W całym roku 2011 zanotowano skorygowany EBIT w wysokości 7,2 mld USD w porównaniu z 5,7 mld USD uzyskanymi w roku 2010. W oparciu o wyniki finansowe GMNA uzyskane w 2011 roku, firma wypłaci około 47 500 pracownikom produkcyjnym GM U.S. wynagrodzenie oparte na udziałach w zyskach w wysokości do 7 000 USD. Pełne wynagrodzenie zostanie wypłacone pracownikom, którzy przepracowali przynajmniej 1 850 godzin w roku 2011.

  • W czwartym kwartale 2011 roku GM Europe (GME) zanotowało stratę na poziomie skorygowanego EBIT w wysokości 0,6 mld USD, włączając w to 0,2 mld USD kosztów restrukturyzacyjnych, co jest równe wynikom uzyskanym w ubiegłym roku. W całym roku 2011 zanotowano stratę skorygowanego EBIT w wysokości 0,7 mld USD, co oznacza poprawę o 1,3 mld USD w porównaniu z rokiem 2010.

  • W czwartym kwartale 2011 roku GM International Operations (GMIO) ogłosiło skorygowany EBIT w wysokości 0,4 mld USD, w porównaniu z 0,3 mld USD uzyskanymi w roku 2010. W całym roku 2011 uzyskano skorygowany EBIT w wysokości 1,9 mld USD w porównaniu z 2,3 mld USD w ubiegłym roku.

  • W czwartym kwartale 2011 roku GM South America (GMSA) zanotowało stratę na poziomie skorygowanego EBIT w wysokości 0,2 mld USD, włączając w to 0,1 mld USD kosztów restrukturyzacyjnych, w porównaniu ze skorygowanym EBIT w wysokości 0,2 mld USD uzyskanym w 2010 roku. W całym roku 2011 zanotowano stratę skorygowanego EBIT w wysokości 0,1 mld USD w porównaniu ze skorygowanym EBIT w wysokości 0,8 mld USD uzyskanym w 2010 roku.

 

Przepływy pieniężne i płynność finansowa

W czwartym kwartale 2011 roku przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej z części motoryzacyjnej wyniosły 1,2 mld USD, a wolne środki pieniężne z części motoryzacyjnej wyniosły (0,9) mld USD, łącznie z ogłoszoną wcześniej wpłatą 0,8 mld USD na rzecz HCT.

GM zakończyło rok bardzo dobrą płynnością osiągniętą na działalności motoryzacyjnej w wysokości 37,5 mld USD w porównaniu z 33,5 mld USD uzyskanymi w roku 2010. Środki pieniężne z działalności motoryzacyjnej oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyniosły 31,6 mld USD w porównaniu do 27,6 mld USD na koniec 2010 roku.

 

Plany emerytalne w USA

W 2011 roku, aktywa planu emerytalnego GM U.S. z ustalonym świadczeniem wypracowały stopę zwrotu w wysokości 11,1%. Poziom dokapitalizowania funduszu na koniec ubiegłego roku osiągnął 88%, a więc niemal tyle samo, co przed rokiem (89%).

Ponadto, firma ogłosiła dzisiaj, że zamierza podjąć dalsze działania mające na celu eliminację ryzyka i pełne dokapitalizowanie swoich programów emerytalnych w USA. Z dniem 30 września 2012 roku, GM zamrozi swój program ustalonych świadczeń emerytalnych obejmujący pracowników pobierających wynagrodzenia w USA i obejmie ich programem z ustaloną składką (401(k)). Dotyczy to pracowników GM U.S. zatrudnionych przed 1 stycznia 2001. Pracownicy zatrudnieni po tej dacie są już objęci tym programem.

 

Prognozy na 2012 r.

GM planuje zwiększyć przychody w stosunku rok do roku w rozwijającej się światowej branży motoryzacyjnej. Dodatkowo, GM przewiduje dalszą poprawę cen przy ograniczeniu kosztów, natomiast oczekuje się, że miks produktowy oraz koszty emerytur będą niekorzystnie oddziaływać na wyniki firmy.

Szacuje się, iż wydatki inwestycyjne w 2012 roku wyniosą około 8 mld USD, ponieważ firma zamierza nadal agresywnie inwestować w nowe produkty i technologie.

„Realizujemy agresywną politykę produktową, która da klientom na całym świecie więcej powodów do zakupu samochodów firmy General Motors,” powiedział Dan Ammann, wiceprezes i dyrektor finansowy. „Intensywnie pracujemy nad uproszczeniem struktury i wyeliminowaniem zbędnych kosztów w naszej organizacji, w celu zwiększenia zyskowności wszystkich naszych regionów oraz przywrócenia rentowności w Europie i w Ameryce Południowej. Podsumowując, poczyniliśmy duże postępy, ale wciąż mamy wiele pracy do wykonania.”

 

Spółka GM (NYSE: GM, TSX: GMM) i jej partnerzy produkują samochody w 30 krajach. Firma posiada pozycję lidera na największych i najszybciej rosnących rynkach motoryzacyjnych. Do marek GM należą: Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Isuzu, Daewoo, Jiefang, Opel, Vauxhall i Wuling. Więcej informacji dotyczących General Motors oraz jej spółek zależnych, łącznie ze spółką OnStar – liderem motoryzacyjnym w dziedzinie bezpieczeństwa, zabezpieczenia i usług informacyjnych – można znaleźć na stronie www.gm.com.

 

Źródło: GM Media Polska

{loadposition NC}