General Motors Company uzyskało, imponujący jak na lata kryzysu, zysk netto w wysokości 1,7 mld USD.


General Motors Company uzyskało, imponujący jak na lata kryzysu, zysk netto w wysokości 1,7 mld USD. Zysk netto na jedną akcję w wysokości 1,03 USD; skorygowany EBIT 2,2 mld USD.

DETROIT – Firma General Motors Company (NYSE: GM) ogłosiła dzisiaj zysk netto za trzeci kwartał 2011 r. przypadający na posiadaczy akcji zwykłych w wysokości 1,7 mld USD lub 1,03 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję. W trzecim kwartale 2010 roku zysk netto przypadający na posiadaczy akcji zwykłych wyniósł 2,0 mld USD lub 1,20 USD rozwodnionego zysku na jedną akcję.

Przychody wzrosły o 2,6 mld USD do 36,7 mld USD, w porównaniu z trzecim kwartałem 2010 roku. Skorygowany EBIT wyniósł 2,2 mld USD w porównaniu do 2,3 mld USD w trzecim kwartale 2010 r. Nie było nadzwyczajnych zdarzeń w żadnym z tych okresów.

„GM zanotował dobry kwartał dzięki naszej wiodącej pozycji w Ameryce Północnej i w Chinach, gdzie w tym roku zwiększyliśmy zarówno sprzedaż, jak i udział w rynku. Naszą ambicją jest jednak osiągnięcie jeszcze lepszych wyników, nawet w niesprzyjających warunkach ekonomicznych na świecie”, powiedział Dan Akerson, prezes i CEO. „Osiągnięte przez nas wyniki odzwierciedlają pracę, jaką musimy włożyć w lepsze wykorzystanie naszej skali i poprawę zyskowności wszystkich naszych działań”.

 

Wyniki GM (w mld USD z wyjątkiem zysku na jedną akcję)

 

Q3 2010

Q3 2011

Przychody

$34.1

$36.7

Zysk netto do podziału pomiędzy posiadaczy akcji zwykłych

$2.0

$1.7

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (EPS)

$1.20

$1.03

Skorygowany EBIT

$2.3

$2.2

Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych

$0

$0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej z części motoryzacyjnej

$2.6

$1.8

Wolne środki pieniężne z części motoryzacyjnej

$1.4

$0.3

 

  • GM North America (GMNA) ogłosiło skorygowany EBIT w wysokości 2,2 mld USD, co oznacza wzrost o 0,1 mld USD w porównaniu do trzeciego kwartału 2010 roku.
  • GM Europe (GME) osiągnęło skorygowany EBIT w wysokości (0,3) mld USD, co oznacza poprawę o 0,3 mld USD w porównaniu do trzeciego kwartału 2010 roku.
  • GM International Operations (GMIO) ogłosiło skorygowany EBIT w wysokości 0,4 mld USD, niższy o 0,1 mld USD niż w trzecim kwartale 2010 roku.
  • GM South America (GMSA) ogłosiło osiągnięcie progu rentowności na poziomie skorygowanego EBIT, co oznacza spadek o 0,2 mld USD w porównaniu z trzecim kwartałem 2010 roku.

W ubiegłym kwartale przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej z części motoryzacyjnej wyniosły 1,8 mld USD, a wolne środki pieniężne z części motoryzacyjnej wyniosły 0,3 mld USD.

GM zakończyło kwartał bardzo dobrą płynnością osiągniętą na działalności motoryzacyjnej w wysokości 38,8 mld USD. Środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty, łącznie ze środkami Canadian Health Care Trust o ograniczonej możliwości dysponowania, wyniosły 33,0 mld USD w porównaniu do 33,8 mld USD na koniec drugiego kwartału 2011 roku.

Na podstawie bieżących prognoz GM oczekuje, że skorygowany EBIT w czwartym kwartale 2011 roku będzie porównywalny z czwartym kwartałem 2010 roku za sprawą trendów sezonowych w Ameryce Północnej oraz pogorszeniem sytuacji w Europie. GM oczekuje również, że odnotuje zdarzenia nadzwyczajne w czwartym kwartale roku w wysokości 800 mln USD w postaci niepieniężnych zysków powiązanych z Canadian Health Care Trust.

GM prognozuje, że w całym 2011 roku skorygowany EBIT wykaże znaczną poprawę w porównaniu do wyniku z 2010 roku. Jednakże ze względu na pogarszające się warunki ekonomiczne, firma nie przewiduje osiągnięcia zakładanego progu rentowności na poziomie skorygowanego EBIT przed kosztami restrukturyzacji w Europie.

„GM kontynuuje realizację planu przedstawionego inwestorom w 2010 roku”, powiedział Dan Ammann, wiceprezes i dyrektor finansowy. „Oznacza to inwestycję w nasze produkty, dalsze umacnianie naszej pozycji finansowej, generowanie gotówki i zysków w każdym kwartale oraz utrzymywanie niskiego progu rentowności. Dalszy wzrost efektywności pojawi się wraz z systematyczną eliminacją skomplikowanych struktur oraz kosztów w naszej organizacji”.

General Motors Company (NYSE: GM, TSX: GMM) i jej partnerzy strategiczni produkują samochody osobowe i ciężarowe w 30 krajach. Firma posiada pozycję lidera na największych i najszybciej rosnących rynkach samochodowych. GM jest właścicielem takich marek, jak: Baojun, Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Daewoo, Holden, Isuzu, Jiefang, Opel, Vauxhall oraz Wuling. Więcej informacji na temat firmy oraz jej spółek, łącznie z firmą OnStar, będącą liderem motoryzacyjnym w dziedzinie bezpieczeństwa, zabezpieczenia i usług informacyjnych, można znaleźć na stronie www.gm.com.

źródło: Media GM