Opel odgrywa wiodąca rolę w technologii tankowania wodoru

Opel odgrywa wiodąca rolę w technologii tankowania wodoru

  • Opel zdobył brązowy medal w prestiżowej kategorii ogniw paliwowych
  • Wzorcowy system testowy dla przyszłych stacji tankowania wodoru

Opel tankowanieInżynierowie firmy Opel zdobyli brązowy medal za pracę nad rozwojem innowacyjnego systemu testującego dla pracujących pod ciśnieniem 700-bar stacji tankowania wodoru. Nagroda została wręczona podczas największej i najbardziej prestiżowej konferencji poświęconej kwestii wodoru i ogniw paliwowych, jaka odbywa się w Niemczech.

Sponsorowana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska Badenii-Wirtembergii i Rozwoju Gospodarczego Regionu Stuttgartu, nagroda przyznawana jest za praktyczne osiągnięcia na polu technologii ogniw paliwowych.

{googleAds}


{/googleAds}

Rita Forst, wiceprezes działu inżynierii firmy Opel, postrzega tę nagrodę jako wyraz uznania za zakrojone na szeroką skalę badania i prace rozwojowe, prowadzone przez  inżynierów firmy Opel w dziedzinie pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi oraz w innych dziedzinach.

 

 

„Najważniejsze jest to, że zajmujemy się kwestiami infrastruktury, takimi jak łatwe i bezpieczne tankowanie pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi. W Niemczech praktycznie nie ma stacji tankowania wodoru, które byłyby otwarte bez wykorzystania naszych doświadczeń. Dzięki każdej kolejnej stacji zbliżamy się do celu, jakim jest premiera nieemitujących szkodliwych substancji pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi, która będzie miała miejsce w 2015 roku”, mówi Forst.

Inżynierowie firmy Opel dzielą się swoją wiedzą w ramach projektu Partnerstwa Czystej Energii (Clean Energy Partnership – CEP), współfinansowanego przez niemieckie władze, którego celem jest wykazanie praktycznego charakteru wodoru jako paliwa w transporcie drogowym. Przekazują ją też innym producentom samochodów.

Oprócz prac nad modelem HydroGen4, obecnym pojazdem Opla napędzanym ogniwami paliwowymi, inżynierowie Opla pomagają w pracach rozwojowych nad wydajnym testowaniem nowych stacji tankowania wodoru. W przeszłości do przeprowadzenia właściwych testów wykorzystywano specjalnie przystosowany pojazd, co wymagało ogromnego wysiłku i wprowadzenia w nim poważnych zmian, uniemożliwiających jego późniejszą eksploatację.

Opel zaprojektował specjalną platformę testową, która sprawdza proces tankowania, uwzględniając wszystkie możliwe parametry i scenariusze. Badaniom można również poddać wszystkie możliwe interfejsy komunikacyjne: stacja nie tylko otrzymuje rzeczywiste parametry zbiornika, ale dokonywana jest również manipulacja poszczególnych wartości oraz wywoływane są błędy w transmisji danych. Celem tych działań jest sprawdzenie właściwych reakcji systemu stacji tankowania wodoru.

Dzięki nowoczesnym urządzeniom wykorzystywanym do symulacji wyniki mogą być przekazywane innym producentom, stosującym inne systemy tankowania. Eliminuje to potrzebę prowadzenia wielokrotnych testów, oddzielnie dla każdego producenta stacji tankowania wodoru.

Jest całkiem prawdopodobne, że w przyszłości instytucje prowadzące badania techniczne, takie jak TÜV, będą wykorzystywały taki lub podobny sprzęt badawczy podczas kontroli konfiguracji urządzeń stosowanych na stacjach tankowania wodoru i inspekcji bezpieczeństwa samego procesu tankowania.

W związku ze wzrostem liczby stacji tankowania wodoru, jaki będzie miał miejsce w najbliższych latach, prace prowadzone przez firmę Opel przyniosą ogromne korzyści. Rozwój i badanie infrastruktury w sposób wydajny i jednolity pomaga uniknąć producentom samochodów, wytwórcom energii, dostawcom i instytucjom badawczym prowadzenia zbędnych prac.