Ofensywa Opla w sprawie zużycia paliwa i emisji spalin

Zgodnie z zapowiedziami z grudnia ubiegłego roku, Opel przedstawił szczegóły dotyczące inżynierskiej inicjatywy mającej na celu zwiększenie przejrzystości, wiarygodności i efektywności.

Latem firma podejmie kolejny dobrowolny krok mający na celu zwiększenie przejrzystości i spełnienie wymogów przyszłych protokołów emisji. Od czerwca 2016 roku oprócz oficjalnych informacji o zużyciu paliwa i emisji CO2, Opel będzie publikować również wartości zużycia paliwa odzwierciedlające różne style jazdy zarejestrowane w cyklu WLTP. Pierwszym modelem, dla którego zostaną podane te informacje, będzie nowy Opel Astra. Ponadto, od sierpnia bieżącego roku Opel przystąpi do wdrażania inicjatywy doskonalenia układów selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) w nowych samochodach z silnikami Diesla pod kątem obniżenia emisji tlenków azotu. Jest to dobrowolna inicjatywa wyprzedzająca wprowadzenie przepisów dotyczących badania emisji w rzeczywistym ruchu drogowym (RDE), które zaczną obowiązywać od września 2017 roku. Opel proponuje organom regulacyjnym strategie kalibracji silników, co powinno posłużyć za podstawę do aktywnego dialogu.

adamcabrioZgodnie z zapowiedziami z grudnia ubiegłego roku, Opel przedstawił szczegóły dotyczące inżynierskiej inicjatywy mającej na celu zwiększenie przejrzystości, wiarygodności i efektywności.

Latem firma podejmie kolejny dobrowolny krok mający na celu zwiększenie przejrzystości i spełnienie wymogów przyszłych protokołów emisji. Od czerwca 2016 roku oprócz oficjalnych informacji o zużyciu paliwa i emisji CO2, Opel będzie publikować również wartości zużycia paliwa odzwierciedlające różne style jazdy zarejestrowane w cyklu WLTP. Pierwszym modelem, dla którego zostaną podane te informacje, będzie nowy Opel Astra. Ponadto, od sierpnia bieżącego roku Opel przystąpi do wdrażania inicjatywy doskonalenia układów selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) w nowych samochodach z silnikami Diesla pod kątem obniżenia emisji tlenków azotu. Jest to dobrowolna inicjatywa wyprzedzająca wprowadzenie przepisów dotyczących badania emisji w rzeczywistym ruchu drogowym (RDE), które zaczną obowiązywać od września 2017 roku. Opel proponuje organom regulacyjnym strategie kalibracji silników, co powinno posłużyć za podstawę do aktywnego dialogu.

„W firmie Opel mocno wierzymy w to, że branża musi odzyskać zaufanie klientów i władz za sprawą zwiększenia przejrzystości. Opel wyraża gotowość przyjęcia wytycznych RDE, aby pokazać, że jest to możliwe” — powiedział dr Karl-Thomas Neumann, dyrektor generalny Grupy Opel. „W grudniu ogłosiliśmy, w jakim kierunku zmierzamy, a dziś informujemy o szczegółach. Proszę Unię Europejską, jak również państwa członkowskie UE i inne kraje europejskie, o przyspieszenie prac nad dostosowaniem parametrów badań i zasad interpretacji ich wyników do rzeczywistych warunków jazdy, aby przerwać obecną niepewność spowodowaną trudnościami w porównywaniu tych wyników”.

Zwiększenie przejrzystości pomiarów zużycia paliwa: samochody marki Opel testowane w cyklu WLTP

Od końca czerwca 2016 roku oprócz oficjalnych informacji o zużyciu paliwa i emisji CO2 dla modeli Opla publikowane będą również wartości zużycia paliwa zarejestrowane w cyklu WLTP (począwszy od nowej Astry). Te liczby, ukazujące zakres zużycia paliwa od wartości minimalnych do maksymalnych, zostaną podane po raz pierwszy dla Opla Astry z roku modelowego 2016. Będą one opublikowane na specjalnej stronie internetowej firmy Opel, w celu zwiększenia przejrzystości. Wartości zmierzone w cyklu testowym WLTP dla kolejnych modeli będą publikowane w trakcie bieżącego roku.

Zgodnie z planami UE od 2017 roku nowy europejski cykl jazdy (New European Driving Cycle — NEDC) będzie zastępowany nowocześniejszą światową zharmonizowaną procedurą badania pojazdów lekkich (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure — WLTP). WLTP pozwala przede wszystkim uzyskiwać standaryzowane, powtarzalne i porównywalne wyniki.

Mniej emisji z silników wysokoprężnych zgodnych z Euro 6: Opel przygotowuje się do RDE

Jak informowano w grudniu, Opel podejmuje też działania związane z ograniczeniem emisji tlenków azotu w celu udoskonalenia silników wysokoprężnych zgodnych z normą Euro 6 i wyposażonych w układy SCR pod kątem przyszłego standardu RDE. Jest to standard badania emisji w rzeczywistym ruchu drogowym, który uzupełnia dotychczasowe metody i pozwala mierzyć emisję z pojazdu znajdującego się bezpośrednio na drodze.

Dr Neumann podkreślił: „Jestem przekonany, że technologia silników wysokoprężnych będzie nadal odgrywać znaczącą rolę w Europie, jeśli branża utrzyma się na ścieżce ciągłego doskonalenia. Jest to jeden z powodów, dla których zdecydowaliśmy się na wdrożenie technologii SCR we wszystkich modelach z silnikami wysokoprężnymi od 2018 roku. Dzięki temu możemy mówić nie tylko o strategii odzyskiwania zaufania, ale też o strategii zachowania przewagi europejskiej branży motoryzacyjnej w zakresie technologii silników wysokoprężnych”.

Rozpoczęcie wdrażania udoskonaleń silników zgodnych z Euro 6 i wyposażonych w układy SCR w nowych pojazdach jest obecnie zaplanowane na sierpień 2016 roku. Ponadto firma zrealizuje dobrowolny program satysfakcji klienta, obejmujący 57 000 pojazdów z silnikami Euro 6 i układami SCR już poruszających się po drogach Europy (modele Zafira Tourer, Insignia i Cascada). Początek tych działań przewidziano na czerwiec 2016 roku.

Źródło: Opel Media Polska