Leasing samochodów osobowych

Nosiliście się kiedyś z zamiarem zakupu samochodu? A może jesteś przedsiębiorcą? Na pewno przed zakupem przydatna będzie nasza nowa aplikacja mobilna do dekodowania numeru VIN w Oplach, którą pobierzesz tutaj ale nie bez znaczenia będzie również fakt wyjaśnienia czym różnią się poszczególne leasingi.

Przedsiębiorca noszący się z zamiarem zakupu samochodu na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, może zdecydować się na pokrycie kosztów takiej inwestycji za pośrednictwem leasingu. Jak wygląda obecnie leasing samochodów osobowych?


Leasing finansowy czy operacyjny?

Forma finansowania zakupu samochodu osobowego na firmę za pośrednictwem leasingu jest bardzo popularna. Jest alternatywną możliwością względem zaciągnięcia kredytu samochodowego w banku lub uruchomienia w tym celu własnych środków finansowych firmy.

Przedsiębiorca może zdecydować się na zakup samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego lub leasingu finansowego, nazywanego również leasingiem kapitałowym. Te dwa rodzaje leasingu różnią się między innymi tym, w jaki sposób leasingobiorca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z leasingiem.

W przypadku leasingu finansowego samochodu osobowego leasingobiorca zaliczy do kosztów podatkowych tylko część odsetkową rat leasingowych oraz koszty eksploatacyjne. Ma prawo również do amortyzowania przedmiotu leasingu – przy autach osobowych o wartości nie wyższej niż równowartość 20 tys. euro. Odpisy również wpisuje w koszty firmowe. Samochód pozostaje jego własnością i wpisywany jest do majątku przedsiębiorcy.

Dla leasingu operacyjnego pojazd kupowany w ten sposób pozostaje własnością leasingodawcy, a leasingobiorca nie musi prowadzić dla niego ewidencji przebiegu pojazdu. To finansujący amortyzuje przedmiot leasingu, ale za to leasingobiorca może wpisać do kosztów podatkowych wszystkie opłaty leasingowe, w tym czynsz inicjalny oraz pełne raty leasingowe. Koszty eksploatacyjne także i w tym przypadku wliczane są do kosztów uzyskania przychodu.

Zmiany po 1 kwietnia 2014 roku

 

Po wprowadzeniu zmian w ustawie o VAT w 2014 roku, odliczenie VAT od samochodów osobowych możliwe jest w dwóch wariantach, zależnych od tego, czy samochód jest wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych czy do celów mieszanych – firmowych i prywatnych. W pierwszym przypadku przedsiębiorca ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT, ale zobowiązany jest do:

  • zgłoszenia do Urzędu Skarbowego pojazdu jako pojazd firmowy na formularzu VAT-26,

  • ścisłego ewidencjonowania przebiegu pojazdu do celów rozliczenia podatku VAT,

  • sporządzenia regulaminu wykorzystywania pojazdu w firmie.

W odniesieniu do samochodów wykorzystywanych zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych, leasingobiorca będzie mógł odliczyć jedynie 50 proc. Kwoty podatku VAT od wszystkich opłacanych rat leasingowych. Takie samo ograniczenie obowiązuje w przypadku rozliczania wydatków na bieżącą eksploatację pojazdu.

źródło: mototarget.pl

Dodaj komentarz