Instrukcja obsługi DPF-a w Oplach;

Instrukcja obsługi DPF-a w Oplach w 7 pytaniach i odpowiedziach.

 

Problemy z DPF – em w Waszych Oplach to najmniej przyjemne rzeczy jakie nas mogą spotkać. Dlatego właśnie kilkakrotnie wśród porad pojawiały się już Porady dotyczące zachowania się kierowców w stosunku do DPF-a – np. u nas w serwisie w artykule pod nazwą: Porady – Częste wypalanie DPF? Jak często wypala się DPF? Kiedy wypala się DPF? Co zrobić z często wypalającym się DPFem? Jak skutecznie wypalać DPF? Czyli co z tymi problemami zrobić?

 

Dziś prezentujemy poradę Autorstwa MARKI z Zafira Klub Polska znaleziony na serwisie z którym współpracujemy czyli Projektnavi.pl

 

Pytanie 1: Symbol świecy żarowej miga. Dlaczego? Co należy zrobić?

Odpowiedź: Regeneracja filtra DPF nie została ukończona podczas zwykłej jazdy; obecnie filtr DPF osiągnął maksymalne nasycenie, przy którym jest jeszcze możliwa jego regeneracja. Limit tego nasycenia zależy od wariantu i roku modelowego, lecz mieści się w zakresie od 105% do 125%.

 

 

Możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy:

a.) Częste podróże na krótkich odcinkach, tj. wysokie obciążenie sadzą, przy jednoczesnym niespełnieniu warunków koniecznych do przeprowadzenia regeneracji filtra DPF.

b.) Często przerywane procesy regeneracji, tj. wyłączanie silnika w trakcie jej trwania. Sytuacja częsta w przypadku kierowców pokonujących krótkie trasy przy jednoczesnym spełnieniu warunków pozwalających na aktywację procesu regeneracji. Jeśli kontrolka świecy żarowej miga, należy kontynuować jazdę aż do jej wyłączenia.

Ważne: Regenerację przeprowadza się znacznie częściej (około 2-3 razy) w trakcie pierwszego 1000 km, co ma na celu uzyskanie określonego statusu ładowania filtra DPF. Jest to konieczne w celu wyeliminowania wpływu poszczególnych składników i systemu na wydajność filtra, a ponadto pozwala precyzyjnie wyznaczyć potencjalne obciążenie filtra sadzą.

Pytanie 2: Jakie warunki muszą być spełnione, aby rozpoczęła się regeneracja filtra DPF?

Odpowiedź: Aby możliwa była regeneracja, muszą zostać spełnione następujące warunki.

a.) Silnik pracuje już (od chwili uruchomienia) > 2 minuty.

b.) Obliczone nasycenie > 80%.

c.) Temperatura chłodziwa > 70°C przez co najmniej 2 minuty.

d.) W systemie nie zapisano żadnych usterek dot. filtra DPF.

e.) Przekroczono zdefiniowany próg prędkości pojazdu (np. dla >80% obciążenia: 100 km/h).

Pytanie 3: Po regeneracji w serwisie system TECH2 pokazuje bieżący status naładowania na poziomie 70% lub 78%. Dlaczego?

Odpowiedź: Regeneracja statyczna nie jest niestety tak skuteczna, jak dynamiczna. Stąd ustawiana jest wartość 70% – 78%, tak by możliwa była aktywacja regeneracji dynamicznej przez moduł ECU, gdy będą spełnione odpowiednie warunki (patrz pytanie 2).

Pytanie 4: W jakich warunkach następuje przerwanie/zakończenie trwającego procesu regeneracji?

Odpowiedź: Normalnie po jej pomyślnym ukończeniu, ale także:

a.) Po przekroczeniu maksymalnego czasu regeneracji (20?25 min.).

b.) Jeśli silnik jest wyłączony lub zgasł.

c.) Jeśli silnik pozostaje na biegu jałowym przez dłuższy czas (5?10 min.).

d.) Jeśli czujnik temperatury spalin wykryje temperaturę na poziomie 1000°C.

e.) Jeśli podczas regeneracji zostanie wykryta usterka podzespołów odpowiedzialnych za procesy spalania (układu wtryskowy/dolotowy).
Jeśli regenerację przerwano po jej rozpoczęciu lecz przed osiągnięciem poziomu 50% ukończenia, kontrolka świecy żarowej miga przy kolejnym uruchomieniu silnika (na zimno lub na gorąco), a regeneracja rozpoczyna się ponownie po spełnieniu odpowiednich warunków (patrz punkt 2).

Pytanie 5: Obciążenie filtra DPF jest (dużo) niższe niż wartość progowa zapalenia się kontrolki świecy żarowej, lecz klient zgłasza się z zapaloną w pojeździe kontrolką SVS i zablokowanym filtrem DPF. Dlaczego?

Odpowiedź: Taka sytuacja wskazuje najprawdopodobniej na usterkę mechaniczną lub efekt tuningu. Często zdarza się ona w przypadku nieszczelności kanałów powietrznych ? np. w efekcie rozszczepienia jednego z przewodów dolotowych doładowania lub chłodnicy powietrza doładowanego. Z uwagi na niewykrywanie nieszczelności przez moduł ECU oraz model ładujący silnik emituje znacznie więcej spalin, gdy różnica ciśnień pozostaje poniżej zdefiniowanego progu. Efektem jest zablokowanie filtra DPF spalinami. Ponadto za nieproporcjonalnie duże obciążenie filtra DPF może odpowiadać również częściowo otwarty zawór EGR.
Silnik po tuningu emituje więcej spalin niż obliczono w modelu obciążenia sadzą. Efektem może być zablokowanie filtra DPF bez powiadomienia klienta.

Ogólna wskazówka brzmi: należy sprawdzać bazę danych środków zaradczych pod kątem rysunków poznanych usterek oraz instrukcji diagnostycznych.

Pytanie 6: Jak długo trwa regeneracja?

a.) W najlepszym przypadku?

b.) W najgorszym przypadku?

Odpowiedź:

a.) W stałych warunkach, tj. jeśli temperatura spalin konieczna do regeneracji stale utrzymuje się powyżej wymaganej wartości, na przykład podczas jazdy po drodze szybkiego ruchu/autostradzie, średni czas regeneracji wynosi 10 minut.

b.) Warunki jazdy, takie jak długie zjazdy ze zboczy, częsta jazda na niskich biegach (jazda po mieście, na biegu jałowym) pozwalają na obniżenie temperatury. Jeśli spełnione zostały warunki konieczne do regeneracji, aktywny czas regeneracji może ulec wydłużeniu do nawet 25 minut (w zależności do typu silnika). Jeśli nie będzie możliwa pełna regeneracja w tym czasie, zostanie ona przerwana.

Pytanie 7: W jaki sposób regeneracja wpływa na żywotność oleju?

Odpowiedź: W przypadku każdej regeneracji lub próby regeneracji pewna ilość oleju napędowego jest wtryskiwana do oleju silnikowego, co powoduje obniżenie żywotności tego drugiego. Zapalenie się kontrolki ?INSP? na panelu przyrządów oznacza, że olej silnikowy jest zużyty i należy go wymienić. Nieprzeprowadzenie wymiany oleju może prowadzić do uszkodzenia silnika.

Źródło: Projektvavi.pl

 

Mamy nadzieję, że powyższa porada będzie bardzo pomocna.

Redakcja Serwisu

Twój-Opel.pl

{loadposition NC}